Is een osteopaat een kinesitherapeut of een arts?

 

Een osteopaat is vooral een osteopaat.

Het is wel zo dat de opleiding tot osteopaat in België in het verleden enkel mogelijk was in het kader van een beroepsbegeleidende opleiding. De toelatingsvoorwaarden tot zulke opleiding zijn een medisch of paramedisch diploma (arts of kinesitherapeut). Als professioneel osteopaat is het niet geoorloofd om zijn beroep te cumuleren.

Ook wensen de verschillende beroepsgroepen duidelijke keuzes, die het ook voor de zorgconsument éénduidig maken bij wie ze terechtkomen voor hun zorg.

Het opstarten van een voltijdse 6-jarige universitaire opleiding tot osteopaat heeft hierin verandering gebracht en zal beslist ook een bijdrage leveren om de osteopathie nog meer zijn eigen identiteit te geven.

 

 

Wat betekenen de letters "DO"?

 

De letters "DO" staan voor Diploma in de Osteopathie. Oorspronkelijk komt deze titel uit de USA en betekende in eertse instantie "Diplomated Osteopath". Nadien werd het omgevormd tot "Doctor in Osteopathy".

In Europa bleef men bij de oorspronkelijke betekenis.

 

 

Kunnen alle osteopaten baby’s en zwangere vrouwen behandelen?

 

Osteopathie bij zuigelingen en kinderen maakt meestal deel uit van de opleiding osteopathie.

Het is echter aan te raden om bij het maken van een afspraak na te vragen of de osteopaat ook baby’s behandelt. Indien niet, zal hij u verwijzen naar een collega die dit wel doet.

Een zwangerschap is geen contra-indicatie voor een osteopathische behandeling. Osteopathie kan u in elke fase helpen.

 

 

Heb ik een medisch voorschrift nodig voor een osteopathische consultatie?

 

Een osteopaat heeft geen nood aan een medisch voorschrift van uw huisarts of specialist.

Toch kan het nuttig zijn om testresultaten van reeds uitgevoerde onderzoekingen mee te brengen en voor te leggen aan de osteopaat.

 

 

Waarom de term "zorgconsument"?

 

Op sommige websites wordt de term zorgconsument vermeld i.p.v. patient.

Waarom?

Dit is een bewuste keuze van hen, omdat ze de nadruk willen leggen op het feit dat de patiënt niet enkel maar een voorwerp is voor zorg, zonder eigen wil en een eigen investering in zijn ziekteproces.

Dit is precies ook één van de principes binnen de osteopathie.

Daarom kiezen sommigen voor de dubbele benaming van patiënt/zorgconsument.

Dit heeft alles ook te maken met het feit dat deze zorgconsument steeds meer het heft in eigen handen neemt met betrekking tot zijn medische zorg.

 

 

Wat is een functionele aandoening?

 

Een functionele aandoening is een klacht bij een patiënt waarbij men geen duidelijk lichamelijke afwijking kan vaststellen.

Kenmerkend voor een functionele aandoening is dat er geen sprake is van beschadigingen van organen of weefsels.

Wel werkt het lichaam niet optimaal, de functies zijn gestoord.

Voorbeelden van dergelijke klachten zijn: het chronisch vermoeidheidssyndroom, spastische dikke darm of prikkelbaredarmsyndroom, fibromyalgie, functioneel verlaagde bloedsuikerspiegel (hypoglycaemie), ...

 

 

Hoe ontstaat er bewegings verlies in het lichaam?

 

Het ontstaan van een bewegingsverliezen kan verschillende oorzaken hebben.

Ze kunnen ontstaan te grote krachten van buitenaf (harde val, kneuzing, operatie, botbreuk, tandheelkundige ingreep)

Deze veranderen de structuur van de omliggende weefsels en kan leiden tot o.a. een verharding van deze weefsels.

Of door processen in het lichaam zelf.

Bijvoorbeeld na een ontsteking

Erfelijkheid kan hierbij een rol spelen. Sommige mensen hebben van nature een hardere of stuggere bouw.

Ontstekingen in weefsels kunnen littekens of verhardingen nalaten.

Overbelasting door verkeerde voeding kan uiteindelijk leiden tot ophoping van gifstoffen, waardoor weefsels verharden.

Gevoelens en emoties kunnen op subtiele wijze organen en weefsels beïnvloeden. Langdurige stress en spanning zetten o.a. de (bij)nieren en darmen onder druk. Lever en galblaas hebben het zwaar te verduren als ergernis, irritatie of woede niet kan worden geuit.

Dit zijn enkele dagelijks voorkomende emoties die een negatief effect kunnen hebben op het lichaam als ze lang blijven bestaan.

 

 

Wat is “kraken”?

 

Hoewel men dikwijls het woord ‘kraken’ gebruikt, spreken wij van het manipuleren van gewrichten.

De ‘krak’ die gehoord wordt, is een lichte gasuitwisseling door drukverschil in het gewricht.

De bedoeling is om het gewricht terug beter te laten bewegen, en een reactie op te wekken waardoor de weefsels rondom het gewricht ontspannen.

Dit stimuleert o.a. de doorbloeding en de zenuwgeleiding.

 

 

Is een osteopaat een “kraker”?

 

Een osteopaat doet meer dan alleen maar “kraken”.

Soms is het aangewezen een ‘vastzittende’ wervel vrij te maken d.m.v een manipulatie.

Dit gaat frequent gepaard met een ‘klik’ en is meestal pijnloos.

Elke osteopaat is opgeleid om dit op een efficiënte en veilige manier te doen.

Naast het structurele systeem (wervels, gewrichten, spieren, pezen, …) worden ook het viscerale system (organen, bloedvaten, lymfevaten en zenuwen) en het craniosacrale system (schedel en wervelkolom) onderzocht en indien nodig behandeld.

 

Indien de patiënt niet gemanipuleerd wenst te worden, zal de osteopaat andere technieken gebruiken om de betreffende wervel te behandelen.

 

 

Kan osteopathie preventief gebruikt worden?

 

Een check-up op regelmatige basis bij een osteopaat is bijzonder nuttig.

Zelfs indien er op het moment van de consultatie geen klachten aanwezig zijn, kunnen eventuele latere klachten of blessures vermeden worden.

 

 

Hoeveel osteopathische behandelingen heb ik nodig?

 

Het aantal behandelingen is o.a. afhankelijk van de aard en de chroniciteit van de klacht.

Dit betekent dat deze vraag zeer moeilijk te beantwoorden is en zeer individueel dient betracht te worden.

Toch kan men stellen dat er gemiddeld na twee à drie behandelingen een verbetering van de klachten dient waargenomen te worden.

Na elke behandeling heeft het lichaam tijd nodig om zich te herstellen en opnieuw zijn evenwicht te vinden.

De tijd tussen twee opeenvolgende behandelingen varieert daarom, gaande van 1week tot x aantal weken.